Bijdrage Landschapstafel Voorne-Putten

Als Vers Van Voorne hebben we een bijdrage ontvangen van de Landschapstafel Voorne-Putten. De Landschapstafel Voorne-Putten stimuleert duurzame projecten op onder andere het gebied van “versterken agrarisch ondernemerschap”. Dit gebeurt op basis van een subsidie van de Provincie Zuid-Holland.

Voor meer informatie over de Landschapstafel kunt een terecht op de website SamenwerkingVoorne-Putten.nl

Wij gaan de bijdrage gebruiken om het educatieprogramma en bezoekersfaciliteiten te ontwikkelen en te realiseren.