Het gezicht achter Vers Van Voorne: Jan Varekamp

Het gezicht achter Vers Van Voorne; Jan Varekamp

Het gezicht achter Vers Van Voorne is Jan Varekamp. Geboren en opgegroeid in een ondernemend gezin met raakvlakken met de tuinbouw. Jan ging uiteindelijk naar de Agrarische Hogeschool in Delft waarbij het vak van tuinbouw hem nog verder inspireerde.

Jan: “In die jaren heb ik kunnen ontdekken dat ik veel liefde heb voor het tuinders vak, maar dat mijn passie en kracht liggen in het ondernemen. Door de jaren ben ik verder altijd betrokken geweest bij verschillende netwerken als de standsorganisatie LTO Noord en studiegroepen van de verschillende gewassen.Dit is het netwerk van de telers voor kennisdeling en kennisontwikkeling. In die jaren heb ik veel bedrijven en ondernemers leren kennen. Als gewasmanager begeleid je verschillende telersgroepen bij bijvoorbeeld het onderzoek. Het meest ben ik betrokken geweest bij de tomatentelers, een zeer actieve telersgroep. In die jaren heb ik veel gezien en geleerd van de ontwikkelingen in de Tuinbouw. Daarnaast heb ik ook kunnen ervaren hoe het is om in loondienst te werken en onderdeel te zijn van een team. Groeiservice was actief in een dynamische wereld.
In 2012 heb ik afscheid genomen van Groeiservice en ben ik mij meer gaan richten op het ontwikkelen van een alternatief plan voor de locatie aan de Konneweg. Naast het ontwikkelen van de plannen ben ik actief geworden in diverse lokale netwerken als bestuurder en vrijwilliger.
De kracht van mij ligt duidelijk in het verbinden, ondernemen, ontwikkelen en uitvoeren van ideeën. Bij het opzetten van dit nieuwe bedrijf is het dan ook nodig om hier rekening mee te houden in het vormen van een goed team en het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere ondernemers."