Duurzaam

Duurzaam

We richten ons op duurzaam en kiezen bewust hoe we het telen van onze producten zo goed mogelijk kunnen doen. Bewust kozen we voor een geïntegreerd systeem en niet voor volledig biologisch. Dit heeft een reden die we graag aan u uitleggen bij één van uw bezoeken aan ons bedrijf.

We willen zo min mogelijk gewasbescherming gebruiken. Daarom willen we voorkomen dat er insecten onze kas in komen. Onze luchtramen in onze kas zijn voorzien van gaas.  Daarnaast zorgt het soort glas (low iron) voor meer UVb-straling wat weer bepaalde schimmels tegengaat. Door goed te letten op de klimaatomstandigheden en de teeltechniek is het mogelijk om schoner te telen.

Duurzame energie
Door gebruik te maken van de beschikbare mogelijkheden in de buurt (zonnedak van 2 mW) kunnen we voor een belangrijk deel elektrisch verwarmen. Eventuele elektriciteit die ingekocht moet worden, kan worden ingekocht van duurzame bronnen. Een andere vorm die toegepast gaat worden is het direct opvangen van warmte via warmtecollectoren. Verder wordt er gewerkt aan het realiseren van een aardwarmte bron, wat de volledige warmtebehoefte compleet maakt.
Water
Water is naast energie een andere belangrijke factor voor een goede teelt. Schoon, zoet en voldoende water is essentieel voor nu en in de toekomst. Door klimaatverandering is de regenval ook steeds wisselender. Telen in een kas geeft de mogelijkheden om meer klimaatomstandigheden te controleren. Op de locatie wordt een grote wateropvang gecreëerd zodat de belevingstuin volledig zelfvoorzienend is in de waterbehoefte.

Aan de andere kant heeft de Tuinbouw de uitdaging om volledig emissie loos te telen. Dus geen uitstoot van water met eventuele hulpstoffen naar het riool of oppervlaktewater. Ook deze uitdaging wordt vanaf het begin opgepakt door slimme oplossingen te bedenken. Door de verschillende teeltsystemen en teelten op elkaar aan te laten sluiten, kan deze intern worden opgelost.