Update bouw Hoofdgebouw Vers Van Voorne

Het hoofdgebouw van de belevingstuin Vers Van Voorne krijgt steeds meer vorm. Afgelopen weken is de staalconconstructie overeind gezet, de verdiepingsvloer gelegd en is er begonnen met het plaatsen van het dak.

De bouwwerkzaamheden zijn duidelijk zichtbaar vanaf het voorterrein. De winkel welke nu gevestigd is in verwerkingsruimte van Vers Van Voorne komt straks in het hoofdgebouw. Ook biedt dit gebouw straks ruimte voor de ontvangst van groepen, het houden van bijeenkomsten en het geven van workshops. Uiteraard is een combinatie met een bezoek en/of rondleiding in het tuinbouwbedrijf mogelijk. Met deze uitbreiding kan Vers Van Voorne haar doelstelling om het product weer dichter bij de consument te brengen nog beter vorm geven.

Via de nieuwsberichten proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.